Utveckling

Vår globala och föränderliga värld kräver att företag ständig förnyar sig eller förnyar delar av organisationen. Utveckling kan handla om nya affärsidéer, ökad synlighet/SEO, hur man ska växa eller hållbarhetsfrågor.
Kontakta oss och diskutera

Affärsutveckling

Är ni osäkra på hur ni kan utveckla företaget? Har ni idéer som ni inte vet om de håller? Prova era tankar mot oss och få våra synpunkter. Det är mycket möjligt att vi kan komma med nya hållbara idéer som passar just er verksamhet.

Strategisk kommunikation

När företaget förändras gäller det att ha medarbetarna med sig. Strategisk kommunikation är rätt verktyg som i det här fallet handlar om att precisera de nya visionerna och målen, vara precis lagom transparent med informationen till medarbetarna och övertyga med goda argument. Vi kan finnas till hands för att underlätta förändringen genom strategisk kommunikation.

Motivation och lärande

Förändring kräver att medarbetarna lär nytt. För det behövs motivation. Vi hjälper er med organisationslärande och att motivera medarbetarna.

Logistiklösningar

För att företaget ska växa är det ofta nödvändigt att finna nya logistiklösningar. Dessa kan vara kostsamma och tidskrävande. Låt oss titta igenom vad som kan göras för att korta ner processen och kostnaden.

Hållbarhet

Framtidens företag, vare sig de jobbar med hållbarhetsfrågor eller ej, behöver ha ett hållbarhetstänk för att överleva socialt, kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt. Vi hjälper er i en övergångsfas.

Kunskapsöverföring

När företaget förändras behövs nya kunskaper och kompetenser. Vi hjälper er att se över vad ni redan har för kunskaper och kompetenser inom organisationen, vad ni behöver utveckla, hur ni ska hantera all kunskap så att den används på ett optimalt sätt och hur ni kan rekrytera för att få in ny kunskap i organisationen.

Forskning och utredningar

För er som vill ha mer kännedom om hur er egen organisation fungerar i något avseende kan vi erbjuda forskningsprojekt och utredningar. Detta kan fungera som en god grund för att ta nästa steg i utvecklingen. Det gör er bättre rustade för förändring. Vi har kontakt med duktiga studenter inom ämnen som kognitionsvetenskap och kommunikationsvetenskap som gärna utför examensarbeten hos er. Självklart erbjuder vi disputerade handledare som garanterar god forskningskvalitet.