Ledarskap

Ledarskap är en process som handlar om att influera människor och förse dem med det de behöver för att tillsammans kunna uppnå ett gemensamt mål.
Ta en titt på våra ledarskapskurser.
Kontakta oss och diskutera

Mål och effektivitet

I en studie som utfördes för en tid sedan framkom det att medarbetare är mycket bekymrade över avsaknaden av mål eller att målen för verksamheten är otydliga. Det som gör en verksamhet effektiv är att alla medarbetare vet vad målet eller målen är. Målet behöver preciseras och kommuniceras inom organisationen för att effektivitet ska uppnås. Som ledare är det din uppgift att kommunicera tydliga mål till dina medarbetare. Vi kan hjälpa dig att precisera mål och kommunicera tydligt. Detta gör att medarbetarna kan prestera bättre och därmed göra hela organisationen mer effektiv.

Strategisk kommunikation

Strategisk kommunikation handlar huvudsakligen om att kommunicera mål till organisationens medarbetare. Detta hänger därför samman med mål och effektivitet. Vi hjälper er att se över hur kommunikationen ska nå ut från ledningen till medarbetarna på bästa sätt.

Coachning

Ledarskap innebär vissa svårigheter som ibland kan vara tunga att bära själv. Vi erbjuder coachning kring ledarskapet i sig och kring de problem som ledare kan ställas inför. Vi gör vad vi kan för att ledarskapet ska kännas lättare för dig.

Förhandlingar

Vill du ha de bästa avtalen och de lägsta priserna. Skälet till att vissa har bättre avtal och priser än andra är för att det är bättre på att förhandla. Vi kan ge vägledning i hur man förbättrar sina förhandlingstekniker.

Interimschef

Om ert företag står utan VD eller utan ledare för någon avdelning kan vi erbjuda en tillfällig lösning. Vi kan på relativt kort varsel sätta in en ledare som kan hålla verksamheten igång medan rekrytering pågår. Eventuellt kan vi även bistå med rekryteringen för att hitta den ledare som är mest lämpad för den aktuella positionen.

Konflikthantering

Ledare förväntas kunna hantera alla möjliga konflikter i organisationen. Samtidigt har ledare inte nödvändigtvis bättre kunskaper och kompetenser för konflikthantering än andra. Vi kan erbjuda användbara kunskaper och verktyg.

Kommunikationskompetens

Det är helt enkelt omöjligt att bli en skicklig ledare utan att vara en skicklig kommunikatör (citat av Mike Myatt, världskänd företagskonsult som skriver för Forbes).

Ledare behöver och förväntas ha vissa kommunikationskompetenser. Vi har expertisen för att peka ut vad ledare behöver för kompetenser generellt och vad som särskilt behövs i din organisation. Därefter kan vi hjälpa dig att utveckla dessa kommunikationskompetenser för att bli en ännu skickligare ledare.