Kurser

I vårt utbud av kurser hittar du bl.a. en ledarskapskurs, en kommunikationskurs, en förhandlingskurs och en konfliktkurs.

Vi erbjuder kurspaket och specialdesignade kurser efter beställarens behov.
Kontakta oss och diskutera

Ledarskapskurser

Vi har ett kurspaket för blivande eller nyblivna ledare som motsvarar en långhelg men som också kan delas upp på flera tillfällen. I kurspaketet ingår grundläggande teori och historiska perspektiv på ledarskap, typiska uppgifter och regelvärk, och praktiska övningar. Därtill kan vi specialdesigna kortare och längre kurser på uppdrag från organisationer.

Några kommentarer från våra deltagare:

”Vill bara tacka er än en gång för kursen, mycket givande för min del.” (Malin)

”Er utbildning var både givande och rolig att ta del av. Ni verkar vara superfina människor båda två.” (My)

Kurs i ledarskapskommunikation

Kommunikation är centralt för alla ledare. Denna korta kurs går igenom en mängd aspekter inom ledarskapskommunikation och övningar på hur man kan förbättra sin kommunikation.

Kurs i organisationskommunikation

Det som håller ihop en organisation och får den att fungera är den interna kommunikationen. Fokus för denna kurs är vad organisationskommunikation i alla sina delar består av och hur man kan få den att fungera optimalt i förhållande till den aktuella organisationen.

Kurs i organisationslärande och kunskapshantering

En effektiv och konurrenskraftig organisation bygger på kunskap, att utveckla kunskap, dela kunskap och skapa kunskap. Allt detta är beroende av olika aspekter av orgnisationslärande. Dessa delar tas upp i denna både praktiska och teoretiska kurs om att förbättra möjligheterna för lärande och kunskapshantering.

Kurs i förhandling

Det finns en rad strategier och tekniker att ta till vid förhandlingar. Särskilt ledare men även andra förhandlar flera gånger varje dag och behöver verktyg för smidigare resultat. Denna kurs utgår ifrån förhandlingarnas grunder och bygger på med förfinade begrepp och tekniker. Kursen kan ges som en endagskurs eller upp till tre dagar beroende på hur omfattande kunden vill ha den.

Kurs i konflikthantering

Ledare förväntas kunna hantera alla möjliga konflikter i organisationen. Samtidigt har ledare inte nödvändigtvis bättre kunskaper och kompetenser för konflikthantering än andra. Vi erjuder i detta kurspaket användbara kunskaper och verktyg. Vi kan även erbjuda kurser i konflikthantering för personer som inte har ledarskapsuppdrag.

Kurs i kommunikationskompetens

Denna kurs är avsedd för alla som vill utveckla sin kommunikationskompetens. Forskningen går stadigt framåt och det finns mycket som vi alla kan bli bättre på för att lyckas med vardag så väl som viktiga uppdrag. Kursen innehåller både teori och praktik